Tin tức


VAI TRÒ CỦA MỘT LÃNH ĐẠO (LEADER) TRONG DOANH NGHIỆP VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)


Trong bất kỳ một lĩnh, dù kinh tế, xã hội hay kỹ thuật, chiến lược đều giữ vai trò quyết định đến sự sống còn của một tổ chức.

Đối với một doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet of Things hay một nhóm dự thi Monokon, lãnh đạo cần biết xây dựng chiến lược IoT- kinh doanh kết hợp. Việc này vừa có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đồng thời thuyết phục mọi người hiểu cần phải làm những gì để thực hiện được chiến lược đó.
Lãnh đạo không nhất thiết phải là người chuyên môn trong lĩnh vực, am hiểu cách hoạt động của từng cảm biến, trạm kết nối,… nhưng họ là những người hiểu rõ về doanh nghiệp, là người có thể đóng vai trò cầu nối giữa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với IoT và giữa các thành viên với nhau. Từ đó họ khai thác được đầy đủ các tiềm năng nhờ IoT đồng thời không ngừng gắn kết những lợi thế của IoT tới toàn bộ hoạt động để trở thành một doanh nghiệp vững mạnh.—
Bạn nhận thấy mình có khả năng lãnh đạo, điều phối và muốn tham gia Monokon nhưng chưa tìm ra ý tưởng? Đừng ngần ngại gửi đơn đăng ký về chương trình, BTC sẽ hỗ trợ bạn trong việc kết nối và tìm kiếm cộng sự.

Link đăng ký kết nối cộng sự: http://goo.gl/forms/JC9yQun2gE

– Link đăng ký trực tiếp tham gia Monokon 2016: https://goo.gl/dRWqS8
– Link tải bản đăng ký tại website http://monokon.vn, điền đầy đủ thông tin và gửi qua mail với tiêu đề [Monokon2016] – <Tenytuong> gửi đến hòm mail: monokon@globalcybersoft.com hoặc monokon@dut.udn.vn.