Tin tức


[THÔNG BÁO]


#‎Monokon‬,
Đến thời điểm hiện tại, BTC Monokon đã nhận được rất nhiều ý tưởng đăng ký cuộc thi “MONOKON 2016: Internet Of Things – Now and Future”.
BTC cập nhập theo danh sách đăng ký như bên dưới. Nếu bạn nào đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách vui lòng gửi mail phản hồi đến BTC theo địa chỉ Monokon@globalcybersoft.com hoặc Monokon@dut.edu.vn.Trong quá trình thu thập thông tin sẽ không tránh thiếu sót, mong các bạn thông cảm.
1. NGUYỄN TRUNG ANH – Đại Học Hàng Hải Việt Nam.
2. NGUYỄN TRÍ THỨC – Đại Học Nguyễn Tất Thành.
3. DƯƠNG MINH XUÂN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
4. CAO QUANG MẨN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
5. NGUYỄN ĐỨC THÔNG – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
6. NGÔ HUỲNH NGỌC KHÁNH – Đại Học Khoa Học Tự nhiên, Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
7. LÊ VŨ CÔNG HÒA – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
8. NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN, CHÂU BẢO TOÀN
Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
9. ĐẶNG HOÀNG KHẢI – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
10. NGUYỄN ĐĂNG TÀI HOA – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
11. HUỲNH TẤN LĨNH – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
12. NGUYỄN VĂN QUANG TÂN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
13. NGUYỄN TRÍ BẰNG – Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
14. TRẦN TRỌNG NHÂN – Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng.
15. NGUYỄN ĐĂNG MINH HÙNG – Đại Học Duy Tân.
16. TRỊNH PHÚ HƯNG – Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
17. VÕ VĂN BÔN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
18. NGUYỄN THÀNH TRUNG – Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng.
19. LƯU VĂN LỰC – Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
20. LÊ HỮU THỊNH – Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
21. DOÀN HẢI YẾN – Học Viện An Ninh.
22. PHẠM HOÀNG NAM, NGUYỄN HUY QUANG
Đại Học Công Nghệ Thông Tin.
23. ĐẶNG NGỌC QUYÊN – Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
24. HỒ HUY HOÀNG – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
25. NGUYỄN THU HÀ – Đại Học Công Nghệ Thông Tin.
26. LÊ TRỌNG TÍN – Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
27. ĐỒNG ĐĂNG KHOA – Đại Học Công Nghệ Thông Tin.
28. LÊ THỊ THU – Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
29. LÊ TRỌNG TÍN – Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
30. TRẦN DƯƠNG NGỌC TUẤN – Đại Học Quảng Nam.
31. TRƯƠNG PHƯỚC HIỆU – Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng.
32. TRƯƠNG THỤC NHI – Đại Học Duy Tân.
33. VĂN THỊ MỸ LINH – Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng.
34. HÀNG TUẤN THIÊN – Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
35. NGUYỄN BÁ TRỰC – Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
36. PHAN VĂN TÂN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
37. LÊ KHÁNH LINH – Đại Học Công Nghệ Thông Tin.
38. TRẦN TIẾN ĐẠT – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
39. TRẦN THIÊN LONG – Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
40. PHẠM HOÀNG NAM – Đại Học Công Nghệ Thông Tin.
41. ĐOÀN MINH TIẾN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
42. HUỲNH VĂN ĐẶNG, LÊ CHÍ THẮNG, TRẦN QUỐC KHÁNH
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
43. HUỲNH TÚ THIÊN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
44. LÊ NGỌC TÂN – Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng.
———————————————————————————-
Monokon 2016: Internet of Things – Now and Future là cuộc thi dành cho những bạn trẻ mong muốn trở thành một phần của kỷ nguyên “Internet of Things” – Kỷ nguyên của sự kết nối.
– Link đăng ký trực tiếp tham gia Monokon 2016: http://goo.gl/dRWqS8
– Link tải bản đăng ký tại website http://monokon.vn/, điền đầy đủ thông tin và gửi qua mail với tiêu đề [Monokon2016] – <Tenytuong> gửi đến hòm mail monokon@globalcybersoft.com hoặc monokon@dut.udn.vn
➤ Email: monokon@dut.udn.vn hoặc monokon@globalcybersoft.com
➤ Website: monokon.vn